classiera loader

دسته بندی مشاغل

در این بخش می توانید براساس صنف و حرفه ی مورد نظر تبلیغات مربوط به آن را مشاهده و مقایسه نمایید

100% با منوبشناس شناخته شوید!

آیا برای ثبت تبلیغ با منوبشناس آماده اید؟

به راحتی حرفه و تخصص و یا فروشگاه خودتون رو در سراسر کشور با بهترین عنوان و ظاهری زیبا، در تمامی شبکه های اجتماعی به نمایش بگذارید

ورود کاربر

دسته بندی مکانی

در این بخش براساس استان مورد نظر تبلیغات مربوطه را مشاهده کنید

پلن مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید

براساس اهمیت و بودجه خود، می توانید پلن مورد نظر را انتخاب و از امکانات آن استفاده نمایید

$0.00

رایگان

برای مدت زمان

 • Get Started free trial with Classiera
 • Free ad posting
 •   در دسترس بودن تبلیغات ویژه
 •   در دسترس بودن تبلیغات عادی
 • برای مدت زمان
 • 100% Secure!

$49.99

Premium

برای 365 فقط روز

 • Get Started free trial with Classiera
 • Featured ad posting
 • 20  در دسترس بودن تبلیغات ویژه
 • 40  در دسترس بودن تبلیغات عادی
 • برای  365  فقط روز
 • 100% Secure!

$9.99

Standard

برای 60 فقط روز

 • Get Started free trial with Classiera
 • Featured ad posting
 • 10  در دسترس بودن تبلیغات ویژه
 • 10  در دسترس بودن تبلیغات عادی
 • برای  60  فقط روز
 • 100% Secure!

$9.99

Standard

برای 10 فقط روز

 • Get Started free trial with Classiera
 • Featured ad posting
 • 10  در دسترس بودن تبلیغات ویژه
 • 20  در دسترس بودن تبلیغات عادی
 • برای  10  فقط روز
 • 100% Secure!

$49.99

Premium

برای 365 فقط روز

 • Get Started free trial with Classiera
 • Featured ad posting
 • 100  در دسترس بودن تبلیغات ویژه
 • 30  در دسترس بودن تبلیغات عادی
 • برای  365  فقط روز
 • 100% Secure!

$0.00

رایگان

برای مدت زمان

 • Get Started free trial with Classiera
 • Free ad posting
 •   در دسترس بودن تبلیغات ویژه
 •   در دسترس بودن تبلیغات عادی
 • برای مدت زمان
 • 100% Secure!

$

بسته طلایی

برای فقط روز

 • امکان نمایش دو تبلیغ سفارشی
 •   در دسترس بودن تبلیغات ویژه
 •   در دسترس بودن تبلیغات عادی
 • برای    فقط روز

$

بسته نقره ای

برای فقط روز

 • امکان نمایش یک آگهی سفارشی
 •   در دسترس بودن تبلیغات ویژه
 •   در دسترس بودن تبلیغات عادی
 • برای    فقط روز

$

بسته برنزی

برای فقط روز

 • بدون نمایش آگهی سفارشی
 •   در دسترس بودن تبلیغات ویژه
 •   در دسترس بودن تبلیغات عادی
 • برای    فقط روز

سایت های پربازدید

سایت هایی که بیشترین بازدید را دارند