classiera loader

تبلیغات سفارشی

در این بخش تبلیغات به صورت ویژه ثبت شده اند

پلن مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید

براساس اهمیت و بودجه خود، می توانید پلن مورد نظر را انتخاب و از امکانات آن استفاده نمایید

رایگان

برای فقط روز

$0.00

 • Free ad posting
 •   در دسترس بودن تبلیغات ویژه
 •   در دسترس بودن تبلیغات عادی
 • برای    روزها
 • 100% Secure!

Premium

برای 365 فقط روز

$49.99

 • Featured ad posting
 • 20  در دسترس بودن تبلیغات ویژه
 • 40  در دسترس بودن تبلیغات عادی
 • برای  365  روزها
 • 100% Secure!

Standard

برای 60 فقط روز

$9.99

 • Featured ad posting
 • 10  در دسترس بودن تبلیغات ویژه
 • 10  در دسترس بودن تبلیغات عادی
 • برای  60  روزها
 • 100% Secure!

Standard

برای 10 فقط روز

$9.99

 • Featured ad posting
 • 10  در دسترس بودن تبلیغات ویژه
 • 20  در دسترس بودن تبلیغات عادی
 • برای  10  روزها
 • 100% Secure!

Premium

برای 365 فقط روز

$49.99

 • Featured ad posting
 • 100  در دسترس بودن تبلیغات ویژه
 • 30  در دسترس بودن تبلیغات عادی
 • برای  365  روزها
 • 100% Secure!

رایگان

برای فقط روز

$0.00

 • Free ad posting
 •   در دسترس بودن تبلیغات ویژه
 •   در دسترس بودن تبلیغات عادی
 • برای    روزها
 • 100% Secure!

بسته طلایی

برای فقط روز

$

 • امکان نمایش دو تبلیغ سفارشی
 •   در دسترس بودن تبلیغات ویژه
 •   در دسترس بودن تبلیغات عادی
 • برای    روزها

بسته نقره ای

برای فقط روز

$

 • امکان نمایش یک آگهی سفارشی
 •   در دسترس بودن تبلیغات ویژه
 •   در دسترس بودن تبلیغات عادی
 • برای    روزها

بسته برنزی

برای فقط روز

$

 • بدون نمایش آگهی سفارشی
 •   در دسترس بودن تبلیغات ویژه
 •   در دسترس بودن تبلیغات عادی
 • برای    روزها