بسته های ویژه

بسته پیشنهادی رو انتخاب کن تا تبلیغاتت بیشتر به چشم بیاد

با توجه به نیاز تبلیغاتی و سطح خواسته هات، پکیج مورد نظرت رو انتخاب کن

01

بسته طلایی

5000 /30D

امکان نمایش یک تبلیغ در بنر اصلی

  • امکان نمایش دو تبلیغ سفارشی
  • 2 آگهی های ویژه در دسترس
  • برای 30 روز

02

بسته نقره ای

3000 /30D

بدون نمایش در بنر اصلی

  • امکان نمایش یک آگهی سفارشی
  • 1 آگهی های ویژه در دسترس
  • برای 30 روز

03

بسته برنزی

1000 /30D

بدون نمایش در بنر اصلی

  • بدون نمایش آگهی سفارشی
  • 0 آگهی های ویژه در دسترس
  • برای 30 روز